แตงกวาราชันแห่งพืชผัก

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 56
เป็นปีแรกที่ “เจียไต๋” ให้สื่อมวลชนเข้าชมแปลงพืชผักสายพันธุ์ใหม่สำหรับลูกค้าต่างประเทศที่บินมาชมช็อปเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆ กลับบ้าน ผลการช็อปปีนี้ แตงกวา เป็นพันธุ์พืชผักที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าต่างประเทศมากที่สุด เหตุผลมาจากที่ผ่านมาโลกประสบปัญหาภัยธรรมชาติ แตงกวาได้รับความเสียหาย ผลผลิตขาดตลาด ราคาดี ชนหลายชาติเลยเฮโลแห่กันปลูก ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ