จัดแผนดาวกระจายสู่เกษตรกร มิติใหม่แก้ 'ขาดแคลนพันธุ์ข้าว'

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 56
หากดูข้อมูลการปลูกข้าวในประเทศไทย พบว่ามีพื้นที่สำหรับทำนาปลูกข้าวทั่วประเทศทั้งสิ้นจำนวน 69.82 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 57.42 ล้านไร่ นาปรัง 12.40 ล้านไร่ หากเกษตรกรทำนาปลูกข้าวเต็มพื้นที่ ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ทั้งสิ้นถึง 1.050 ล้านตัน แต่ในความเป็นจริงเกษตรกรที่ยังยึดอาชีพทำนาในปัจจุบันในพื้นที่เพียง 34 ล้านไร่ เป็นการทำนาปีราว 22 ล้านไร่ และนาปรังราว 12 ล้านไร่ กระนั้นเกษตรกรยังประสบปัญหาขาดเมล็ดพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลผลิตข้าวไม่ค่อยดีนัก ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก