เตือนภัยเพลี้ยแป้ง ถึงฤดูระบาดไร่มันฯ

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 56
นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเตือนเกษตรกรที่กำลังจะปลูกมันสำปะหลังในช่วงนี้ ให้ระวังปัญหาเรื่องเพลี้ยแป้ง เนื่องจากในช่วง ก.พ.-พ.ค. สภาพอากาศโดยทั่วไปจะแห้งแล้งเอื้อต่อการระบาดของแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะ เพลี้ยแป้ง ที่มักเกิดขึ้นในแปลงปลูกมันสำปะหลัง ทำให้ผลผลิตลดลง ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ