มั่นใจภาคเกษตรไทย มีโอกาสมากขึ้นใน "เออีซี"

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 56
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ในปี 2558 ที่หลายฝ่ายวิตกกังวลว่าประเทศไทยจะเสียเปรียบหรือได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะในส่วนของภาคเกษตรนั้น ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการวิเคราะห์ทั้งด้านของผลกระทบรวมถึงโอกาสของไทยไว้แล้ว ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์