กว่า 30 ปีธุรกิจเพาะต้นกล้าข้าว ต้นตำรับจากไต้หวันสู่ชาวนาไทย

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 56
แม้ประเทศไทยจะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว บรรพบุรุษของเราหลายชั่วอายุคนส่วนใหญ่ยึดอาชีพการทำนา ส่งผลให้ประเทศไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลกมายาวนานหลายทศวรรษ (เพิ่งจะเสียแชมป์ให้เวียดนามปี 2555) แต่นั่นเพราะไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวเป็นจำนวนมาก หากแต่ในความเป็นจริงผลผลิตต่อไร่ พบว่าประเทศไทยถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศที่ทำนาด้วยกัน อาทิ จีนได้ผลผลิตไร่ละ 1,054 กก.ต่อปี ถ้าเป็นข้าวพันธุ์ลูกผสมได้ไร่ละ 2,000 กก.ต่อปี ส่วนเวียดนามให้ผลผลิตเฉลี่ยที่ไร่ละ 875 กก.ข้าวพันธุ์ลูกผสมได้ 1,500-2,000 กกต่อไร่ ขณะที่อินโดเนีเซียไร่ละ 774 กก.แต่ไทยอยู่ที่ไร่ละ 460-480 กก.เท่านั้น ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก