ส่งเสริมปลูกข้าวสาลี ป้อนตลาดคนรักสุขภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 56
ข้าวสาลี เป็นธัญพืชเมืองหนาวที่สามารถปลูกได้ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่มีอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว ซึ่งกรมการข้าวได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี เป็นพืชทางเลือกที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกช่องทางหนึ่ง ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์