พลิกฟื้นที่กันดารเขตปฏิรูปที่ดิน ปั้นเกษตรกรปลูก 'มะลิ' เงินล้าน

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 56
หลังชาวบ้านในตำบลแก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรีต้องทนกับภาวะแห้งแล้งซ้ำซากมานานหลายสิบปี เนื่องจากพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทาน ในที่สุดปัญหาดังกล่าวก็เริ่มหมดไป เมื่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี โดยการนำของบรรลือศักดิ์ ไกรโชค มีแนวคิดในการบูรณาการความร่วมมือกับสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี จัด “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งเขตปฏิรูปที่ดิน” ขึ้นมา เพื่อสูบน้ำจากดิน โดยก่อสร้างระบบประปาบาดาล กระจายไปรอบหมู่บ้าน พร้อมวางแนวท่อจ่ายน้ำเข้าแปลงเกษตรกรเพื่อพลิกฟื้นผืนดินเกษตรกรรมของชาวบ้านให้กลับมามีความชุ่มชื่นอีกครั้ง ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก