พัฒนาข้าว กข.15-ดอกมะลิ-สังข์หยด เป็นทั้งเหนียว-เจ้า-ต้นสูง-เตี้ย-อายุสั้น นวัตกรรมเพิ่มทางเลือกให้ชาวนาไทย

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 56
แม้ประเทศไทยจะเสียแชมป์การส่งข้าวให้แก่เวียดนามเมื่อปีที่แล้วก็ตาม แต่เชื่อว่าอาจเป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว ที่เกิดมาจากมีข้าวจำนวนหนึ่งยังอยู่ในสต็อกโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ที่ไม่สามารถระบายการส่งออกได้ เพราะหากดูสถิติจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่าในปี 2552 ประเทศไทยมีการส่งออกข้าวทั้งหมดถึง 8,619,871 ตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 172,207.7 ล้านบาท โดยข้าวหอมมะลิมีปริมาณการส่งออก 2,631,133 ตัน คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 39.82% จากมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมด ถือว่าเป็นปริมาณข้าวที่ส่งออกมากที่สุด ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก