คลื่นความถี่วิทยุ กำจัดมอด ด้วงงวงข้าว

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 56
ข้าวไทยเจือปนสารพิษจากยารมข้าวฆ่ามอดแมลงด้วยโกดังโรงสีในบ้านเรา นิยมรมฆ่ามอดแมลงด้วย “เมทิลโบรไมด์” แต่สารดังกล่าวกำลังจะถูกยกเลิกและห้ามใช้ในปี 2558 ที่จะถึงนี้แล้ว เพื่อหาแนวทางใหม่ในการกำจัดแมลงมอดด้วงงวงข้าวที่ปลอดภัยและไร้สารพิษตกค้าง โดยข้าวยังคงคุณภาพเหมือนเดิม สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงให้ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “พัฒนาเครื่องต้นแบบที่ใช้เทคโนโลยีการกำจัดมอดข้าวและไข่ของมอดข้าว ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดข้าว ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ