ฆ่ามอดในข้าวสารด้วยคลื่นวิทยุ นวัตกรรมเพื่อ 'ข้าวไทยไร้สารพิษ'

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 56
หลังจากนักวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลันเชียงใหม่ (มช.) นำโดย "รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์" หัวหน้าทีม ใช้เวลานานถึง 13 ปี กับการวิจัยพัฒนา "เครื่องมือต้นแบบฆ่ามอดด้วงงวงในข้าวสารด้วยคลื่นความถี่วิทยุ" เพื่อทดแทนการรมแก๊สเมทิลโบรไมด์ จนประสบผลสำเร็จ สามารถใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมผลิตข้าวสารส่งออก มีคุณสมบัติพิเศษคือ ข้าวทุกเมล็ดปลอดจากสารพิษตกค้าง และไม่เกิดความเสียหายต่อคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วย ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก