ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปัญหาสลับด้านยางพารา

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 56
ไม่ว่าจะปลูกมากเกินความต้องการใช้ในประเทศ จนต้องพึ่งพาตลาดโลกเป็นหลัก หรือปลูกเพียงพอใช้ในประเทศ ไม่ต้องง้อตลาดโลกก็ตาม มีปัญหาไม่ต่างกัน ยางพาราตกต่ำ ปัญหามาจากความต้องการใช้ในประเทศมีแค่ 10% ส่งออก 90% จะให้เกษตรกรขายได้ราคา อ้างเหตุผลต้องเพิ่มการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีการใช้ในประเทศให้มากขึ้น ฟังแล้วดูดี เหมือนมีหลักการ หรือเป็นเพียงข้ออ้างเล่นลิ้น เลี่ยงวิกฤติม็อบไปวันๆ เพราะเมื่อหันกลับมาดูม็อบสินค้าเกษตรในด้านตรงข้ามยางพารา นั่นคือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งที่เป็นโจทย์คนละข้อ แต่คำตอบกลับเหมือนกัน ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ