วิจัยนวัตกรรมผลิตปลาทูน่า ช่วยพลิกฟื้น อุตสาหกรรมไทย

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 55
สภาวะปัจจุบันอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋องมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง อีกทั้งปริมาณปลาทูน่าที่จับได้ทั่วทุกภูมิภาคมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ฉะนี้ เพื่อให้อุตสาหกรรมดังกล่าวสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จึงศึกษาวิจัย “การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมระบบการนึ่ง–การละลายปลาทูน่าเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพปลาทูน่ากระป๋อง” ขึ้น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัทฟู้ด แมชชีนเนอรี่ จำกัด สนับสนุนโครงการ

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ