ไทย-จีนลงนามตรวจสินค้าผ่าน R3 เกษตรเตรียมรุกหนักส่งออก คาดดันปริมาณเพิ่มกว่า 10%

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 54
กระทรวงเกษตรฯได้ลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบ สำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างไทยและจีนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้ไทยส่งออกผลไม้ไปจีนผ่านเส้นทางบกสาย R3A หรือ R3E โดยเริ่มจาก อ.เชียงของ จ.เชียงราย ผ่านเมืองห้วยทราย บ่อแก้ว หลวงน้ำทา บ่อเต็น ของลาว เข้าสู่เมืองโม่หาน จิ่งหง เชียงรุ้งมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีระยะทางประมาณ 1,104 กิโลเมตร ทำให้เส้นทางสายนี้จะเป็นเครื่องมือให้เกิดการขยายตัวทางการค้าผลไม้ระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์แนวหน้า