ทางออกสับปะรดสู่ตลาดโลกยั่งยืน ต้องเน้น"คุณภาพ"มากกว่าปริมาณ

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 21 เมษายน 54
กว่า 40 ปีที่สับปะรดไทยได้รับการพัฒนาจนสามารถส่งออกได้เป็นอันดับหนึ่งของโลก ทำรายได้ให้แก่ประเทศปีละมากกว่าสองหมื่นล้านบาท และกระจายรายได้ให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศมากถึง 38,501 ครัวเรือน แต่เมื่อพิจารณาถึงสถานภาพปัจจุบันทำให้เกิดภาพที่น่ากังวลเกี่ยวกับอนาคตของพืชชนิดนี้ว่าเราจะพัฒนาต่อไปอย่างไร จึงจะสามารถครองความเป็นหนึ่งต่อไปได้อย่างยั่งยืน

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก