สศก.คาดมันสำปะหลังขอนแก่นเพิ่ม เตือนภัยแล้ง-เพลี้ยแป้งส่งผลกระทบ

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 20 เมษายน 54
สถานการณ์ในปี 2554 คาดว่าความต้องการใช้ในประเทศและต่างประเทศยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากภัยธรรมชาติ ทำให้ผลผลิตลดลง แต่ความต้องการมีมากขึ้น ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นและถึงแม้ว่าค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น แต่เนื่องจากไทยเป็นผู้ส่งออกหลักจึงสามารถกำหนดราคาส่งออกในรูปเงินดอลลาร์ให้สูงขึ้นชดเชยอัตราแลกเปลี่ยนได้ ดังนั้นราคามันสำปะหลังจึงปรับตัวสูงขึ้นในทิศทางเดียวกัน ส่วนราคาที่เกษตรกรขายได้จะสูงขึ้นจากปี 2553 จูงใจทำให้เกษตรกรหันมาสนใจปลูกกันเพิ่มมากขึ้น

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์แนวหน้า