ฉายรังสีเพิ่มผลผลิต 'มะยงชิด'

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 54
นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน.ประสบความสำเร็จ ในการทดลองใช้ “สารละลายไคโตซาน” ที่ผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์โดยการฉายรังสี มาช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับมะยงชิด ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของ จ.นครนายก

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์