วช.แนะปรับระบบสอนงานวิจัย แนะอาจารย์ต้องก้าวตามทันโลก ประยุกต์องค์ความรู้ใช้งานได้จริง

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 54
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวในงานสัมมนาและการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการและอาจารผู้สอนฯประจำปีการศึกษา 2554 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง วิชาศึกษาทั่วไปกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ว่า การสอนถือเป็นงานวิจัย ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ ต้องผลิตได้ ขายได้ แข่งได้ นั่นคือผลงานวิจัย ใช้ความรู้เป็นฐานทางวิชาการ และประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาการพัฒนา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิต เพื่อสร้างนวัตกรรม

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์แนวหน้า