พอลิเมอร์เคลือบเมล็ดพันธุ์แตง

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 11 เมษายน 54
การผลิตเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทย ในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากลักษณะสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศของประเทศไทยเหมาะแก่การผลิตเมล็ดพันธุ์ อีกทั้งเกษตรกรรายย่อยมีฝีมือ โดยพบว่าในระยะ 8 ปีที่ผ่านมาการค้าและอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทยมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เมล็ดพันธุ์มีมูลค่าเศรษฐกิจทั้งตลาดในประเทศและส่งออกรวมประมาณปีละ 7,000 ล้านบาท

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์