พลิกผืนนาทำสวน "มะยงชิด" ทางเสริมรายได้หลังเกษียณ

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 54
แม้จะมีอาชีพรับราชการสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ "ธีระวัฒน์ ตรงคง" อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 81 หมู่ 7 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก แต่ก็ยังเจียดเวลามาทำสวนเกษตรด้วยการปลูกมะยงชิด มะปรางหวานเพื่อเป็นรายได้เสริม โดยใช้พื้นที่กว่า 12 ไร่ที่เคยเป็นที่นาเก่ามาปรับเปลี่ยนเป็นสวนมะยงชิด มะปรางหวาน หลังจากทำกิ่งพันธุ์มะยงชิดมาทดลองปลูก 2-3 ต้น โดยใช้หลักวิชาการและเน้นการใช้ปุ๋ยชีวภาพในการดูแลรักษามาประมาณ 3 ปีเต็ม จนในที่สุดก็ไม่ผิดหวัง

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก