ชุดตรวจสอบสมุนไพรใช้ง่าย ให้ผลแม่นยำรวดเร็ว

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 54
การตรวจสอบหาสิ่งปนเปื้อน สารตกค้าง ทั้งในพืช น้ำ อากาศนั้น ต้องใช้เครื่องมือที่มีความแม่นยำรู้ผลเร็ว โดยที่ผ่านมาเราต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง รศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงวิจัย "พัฒนาเทคนิคการคัดกรอง และการวิเคราะห์แบบรู้ผลเร็ว" ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สนับสนุน

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ