ความมหัศจรรย์ของสีสันในแอนโทไซยานิน

ความมหัศจรรย์ของสีสันในแอนโทไซยานิน หมวดหมู่ : บทความ เมื่อวันที่ : 27 พฤษภาคม 2558 ผู้ชม : 3608 ครั้ง
Print Friendly and PDF
ความมหัศจรรย์ของสีสันในแอนโทไซยานิน

โดย ..นิตยา จันกา
โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

* บทความนี้ ตีพิมพ์ลงใน Postharvest Newsletter ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2557