โรคผลเน่าของมังคุด

โรคผลเน่าของมังคุด หมวดหมู่ : บทความ เมื่อวันที่ : 14 ตุลาคม 2556 ผู้ชม : 2800 ครั้ง
Print Friendly and PDF
โรคผลเน่าของมังคุด

โดย ... ดร.เนตรนภิส เขียวขำ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทความนี้ ตีพิมพ์ลงใน Postharvest Newsletter ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2556