การประยุกต์ใช้รังสีอินฟราเรดในการอบแห้งผลิตผลทางการเกษตร

การประยุกต์ใช้รังสีอินฟราเรดในการอบแห้งผลิตผลทางการเกษตร หมวดหมู่ : บทความ เมื่อวันที่ : 26 ธันวาคม 2554 ผู้ชม : 4953 ครั้ง
Print Friendly and PDF
การประยุกต์ใช้รังสีอินฟราเรดในการอบแห้งผลิตผลทางการเกษตร

โดย .. ดร.จักรมาส เลาหวณิช
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม