ที่อยู่ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ที่อยู่ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หมวดหมู่ : แนะนำศูนย์ฯ
Print Friendly and PDF
หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการติดต่อศูนย์ฯ สามารถติดต่อได้ที่:
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology Innovation Center)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-941448 โทรสาร 053-941447