ขอเชิญดาวน์โหลดเรื่องเต็มงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17

ขอเชิญดาวน์โหลดเรื่องเต็มงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17


ดาวน์โหลดเรื่องเต็มงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ รีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี ตีพิมพ์ลงใน วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 50 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม