ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 17 (the 17th National Postharvest Technology Conference: NPHT17) ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ รีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม