ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา


ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติงานใน ตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้