ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลแบบจำแนกกลุ่มด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์” ระหว่างวันที่ 2-3 ส.ค. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลแบบจำแนกกลุ่มด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์” ระหว่างวันที่ 2-3 ส.ค. 2561


ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลแบบจำแนกกลุ่มด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์ (Classification Analysis by Chemometrics)” ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม ได้ที่ https://goo.gl/forms/o5oMQrp7wKDE00XG2 ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 053-944031, 053-941426

ฟรี!! ค่าลงทะเบียน รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น

Classification Analysis by Chemometrics Classification Analysis by Chemometrics