ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์ (Chemometrics) ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์ (Chemometrics) ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2561


ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์ (Chemometrics)” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/oXVd3gvIxQBsJ4GS2

รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น ฟรี !! ค่าลงทะเบียน 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์ (Chemometrics)

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์ (Chemometrics)