เมาไม่ขับ กับทุเรียนไม่อ่อน คนละเรื่องเดียวกัน

เมาไม่ขับ กับทุเรียนไม่อ่อน คนละเรื่องเดียวกัน


เมาไม่ขับ กับทุเรียนไม่อ่อน คนละเรื่องเดียวกัน

บรรยายพิเศษเรื่อง “เมาไม่ขับ กับทุเรียนไม่อ่อน คนละเรื่องเดียวกัน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. จริงแท้ ศิริพานิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560