ยุคทองเครื่องจักรกลเกษตรไทย

ยุคทองเครื่องจักรกลเกษตรไทย


ยุคทองเครื่องจักรกลเกษตรไทย

บรรยายพิเศษเรื่อง “ยุคทองเครื่องจักรกลเกษตรไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วินิต ชินสุวรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560